OEK: Draftligji për rimëkëmbjen ekonomike hap rrugën për veprime institucionale në përkrahje të ekonomisë

oek:-draftligji-per-rimekembjen-ekonomike-hap-rrugen-per-veprime-institucionale-ne-perkrahje-te-ekonomise

Oda Ekonomike e Kosovës ka mirëpritur miratimin e draftligjit për rimëkëmbjen ekonomike, nga Qeveria e Republikës të Kosovës. Ky draftligj duhet të miratohet edhe nga Kuvendi i Republikës të Kosovës, në mënyrë që t’i hapet rruga implementimit të masave konkrete për rimëkëmbjen ekonomike. Komuniteti i biznesit ka kërkuar veprime të shpejta të Parlamentit për miratimin e këtij ligji…

Source