Rriten kërkesat për regjistrim të pronës në emër të të dy bashkëshortëve

rriten-kerkesat-per-regjistrim-te-prones-ne-emer-te-te-dy-bashkeshorteve

Shumë fushata e iniciativa janë ndërmarrë në Kosovë gjatë viteve të fundit, me qëllim të vetëdijesimit të grave dhe vajzave për të drejtën e tyre në trashëgimi. Që nga viti 2016, Qeveria e Kosovës ka miratuar udhëzimin për masat e veçanta të regjistrimit të pronës në emër të përbashkët, raporton KOHA. Udhëzimi kërkon pëlqimin dhe nënshkrimin e dy bashkëshortëve kur ekzekutohen transaksione të…

Source