Rëndësia e “feedbackut” në një kompani

rendesia-e-“feedbackut”-ne-nje-kompani

8220;Feedbacku” është një term që ka hyrë dhe në gjuhën shqipe për informacionin në lidhje me reagimet ndaj një produkti, kryerjen e një detyre, performancës së një personi etj, që përdoret si një bazë për përmirësim. “Feedbacku” është thelbësor për zhvillimin tonë si profesionistë. Këtu janë tri këshilla për t’ju ndihmuar në dhënien e një “feedbacku” konstruktiv: 1.

Source