7 këshilla për një planifikim të suksesshëm strategjik

7-keshilla-per-nje-planifikim-te-suksesshem-strategjik

Më poshtë do të lexoni shtatë këshilla të cilat do t’ju ndihmojnë për të pasur një planifikim të suksesshëm strategjik. Vlerësoni konkurrencën dhe tendencat kryesore të tregjeve. Hapi i parë më i rëndësishëm në krijimin e një planifikimi të suksesshëm strategjik është vlerësimi i konkurrentëve, mjedisi rregullator dhe identifikimi i tendencave kryesore të tregjeve.

Source