Deputetët zgjedhin kryeshefin dhe tre anëtarë të KOSTT-it

deputetet-zgjedhin-kryeshefin-dhe-tre-anetare-te-kostt-it

Për shkak të garantimit të barazisë gjinore për bordin e KOST-it në këtë konkurs u votua në dy kuti të ndara, derisa kandidatet gra nuk arritët të marrin votat e nevojshme.

Përkitazi me këtë u kërkua një mendim i komisionit përkatës se a duhet të rikthehet konkursi në pikën zero, apo të ripërsëritet votimi.

Ndërkohë Kuvendi shkoi në pauzë, derisa pritet që në orën 16:00 të diskutohet për rishikimin e buxhetit.