Qeveria ta konsiderojë me prioritet Projektligjin për Identifikimin Elektronik dhe Shërbimet e Besuara në Transaksionet Elektronike

qeveria-ta-konsideroje-me-prioritet-projektligjin-per-identifikimin-elektronik-dhe-sherbimet-e-besuara-ne-transaksionet-elektronike

Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, vlerëson se krijimi i një mjedisi të favorshëm i cili do të garantonte besueshmërinë e transaksioneve elektronike shërben si parakusht për zhvillimin e ekonomisë digjitale. Ligji për Identifikimin Elektronik dhe Shërbimet e Besuara në Transaksionet Elektronike përveç se do t’i kontribuonte zhvillimit të ekonomisë digjitale, gjithashtu do të zvogëlonte barrën…

Source