Lufta e brendshme politike po rrezikon ndërmarrjet dhe vendet e punës në Kosovë

lufta-e-brendshme-politike-po-rrezikon-ndermarrjet-dhe-vendet-e-punes-ne-kosove

Masat për parandalimin e përhapjes së pandemisë COVID19 kanë kufizuar në masë të madhe aktivitetet ekonomike, gjë që sjellë pasoja me kosto të lartë të rikuperimit për një ekonomi me strukturë të paqëndrueshme si ajo e Kosovës, për shkak të kërcënimit afatgjatë për ndërmarrjet, vendet e punës dhe stabilitetin buxhetor. Në rrethana të tilla veprimi i shpejtë dhe konsensual nacional është imperativ…

Source