Inspektorati i MTI-së vazhdon mbikëqyrjen nëpër lokalet e Prishtinës, kërkohet zbatimi i Urdhëresës së ministrit Krasniqi

inspektorati-i-mti-se-vazhdon-mbikeqyrjen-neper-lokalet-e-prishtines,-kerkohet-zbatimi-i-urdhereses-se-ministrit-krasniqi

Me qëllim të mbrojtjes së jetës së qytetarëve nga pandemia COVID-19, Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Vesel Krasniqi ka nënshkruar një Urdhëresë për aplikimin e masave për parandalimin e luftimit të COVID-19 në sektorin e gastronomisë. Përmes kësaj urdhërese ministri ka kërkuar zbatimin e masave që dalin nga Plani Kombëtar i Reagimit ndaj këtij virusi, rekomandimeve që janë dhënë nga Instituti…

Source