KEK: Bordi i përkohshëm me objektiva konkrete

kek:-bordi-i-perkohshem-me-objektiva-konkrete

Bordi i përkohshëm i drejtorëve të KEK sh.a. në takimin e sotëm ka diskutuar në lidhje me prioritetet rreth objektivave të KEK-ut, si rrjedhojë njëzëri është dakorduar për zhvillimin e dy objektivave të cilat në këtë fazë janë me rëndësi të veçantë për KEK-un. Në këtë drejtim, duke qenë se KEK-u nuk ka një strategji të korporatës dhe duke pas parasysh mungesën e një strukture organizative…

Source