Ndikimi i pandemisë COVID-19 në buxhetin e Kosovës

ndikimi-i-pandemise-covid-19-ne-buxhetin-e-kosoves

Instituti GAP sot publikoi raportin “Ndikimi i pandemisë COVID-19 në buxhetin e Kosovës”. Qëllimi i këtij raporti është që të paraqes ndikimin e krizës së shkaktuar nga pandemia COVID-19 në të hyrat, shpenzimet dhe deficitin fiskal të vitit 2020, si dhe kufizimet dhe mundësitë që ka Qeveria e Kosovës për adresimin e krizës në aspektin buxhetor. Në periudhën mars-maj 2020, kur ishin ndalur shumica…

Source