Shpallje publike për qiradhënie

shpallje-publike-per-qiradhenie

Agjencia Kosovare e Privatizimit përmes këtij njoftimi publik njofton të interesuarit për shpallje të qiradhënies së aseteve të ndërmarrjeve shoqërore, të renditura në shtigjet e më poshtme për asetet e shpërndara në tri rajonet e Kosovës: Prishtinë, Pejë, dhe Mitrovicë. Për më shumë informata për secilin aset të ndërmarrje shoqërore klikoni në njoftimet individuale në faqen e internetit të AKP-së:

Source