Banka Botërore i dhuron 27.4 milion dollarë për ngritjen e kapaciteteve të ujërave në Kosovë

banka-boterore-i-dhuron-27.4-milion-dollare-per-ngritjen-e-kapaciteteve-te-ujerave-ne-kosove

Bordi i Drejtorëve i Bankës Botërore ka miratuar dje mundësitë e Nxitjes dhe Leveragimit të Kosovës për Programin e Sigurisë së Ujit, i cili synon të forcojë kapacitetet e Kosovës për menaxhimin e sigurisë së ujit në nivel nacional, dhe përmirësimin e sigurisë së ujit në bazenin Morava e Binces, driest i Kosovës rajon. Mbështetja financiare e miratuar për projektin është 25.1 milionë euro (27.

Source