Tri mite të gabuara për suksesin

tri-mite-te-gabuara-per-suksesin

Janë disa mite se si arrihet suksesi në në, që shumica e njerëzve i besojnë si të vërteta. Por, nëse ju bëni pjesë në grupin e atyre njerëzve që i besojnë këto mite, ju do të përfundoni duke qenë i mbingarkuar me punë, i paguar më pak seç ju takon dhe mbi të gjitha i palumtur dhe i stresuar. Por cilat janë këto mite dhe nëse nuk duhet t’i merrni ato si referencë, cilave duhet t’u drejtoheni?

Source