Pamjet e ndërtimit të rrugës rajonale R-110, Rahovec-Malishevë!

🛣 Zgjerimi i rrugës në segmentin Rahovec-Malishevë afër tranzitit, ndërtimi i murit mbrojtës në anën e djathtë të rrugës, segmenti me 3 korsi,