Cilat shtete kanë taksat më të larta?

cilat-shtete-kane-taksat-me-te-larta?

Në përgjithësi, taksat mbi të ardhurat janë më të larta në vendet Nordike. Në vitin 2019, të ardhurat më të larta nga taksat ishin në Suedi me 57.19 përqind, më shumë se kudo tjetër në botë. Kjo është dukshëm më shumë sesa mesatarja e OECD prej 41,65 përqind. Në përgjithësi, taksat mbi të ardhurat janë më të larta në vendet Nordike. Taksat më të larta janë në Danimarkë, Finlandë dhe Islandë…

Source