Çka është e rëndësishme në një punë, përveç pagës?

cka-eshte-e-rendesishme-ne-nje-pune,-pervec-pages?

Sipas Shoqërisë për menaxhimin e Burimeve Njerëzore (2016): 26% e punonjësve në ShBA ndjejnë që kultura e kompanisë është një aspekt jetësor për kënaqësinë në punë. 59% mendojnë se mundësia për rritje personale ose avancim është një aspekt i rëndësishëm në punë. 14% janë të mendimit që trajnimet specifike në punë dhe dhe zhvillimi i aftësive është i nevojshëm për kënaqësinë që marrim nga puna.

Source