Një ndër kulturat perimore e cila mbillet në vendin tonë është edhe ajo e lakrës

Varësisht nga koha e mbjelljes dhe kushtet klimatike, kultura e lakrës mbillet në ambiente të hapura dhe ato të mbrojtura.

Zenel Sejfullahu mga fshati Krushë e Madhe, ka mbjellur mbi 5 ha me kultura të ndryshme perimore. Lakra e mbjellur në ambiente të mbrojtura, tani veçëse është gati për ti ofruar konsumatorëve vendor. Por si pasojë e mungesës së tregut atij po i rrezikohet gati i gjithë prodhimi, që e ka punuar dhe investuar së bashku me familjen e tij.

Shpresojm që tregu të hapet sa më shpejt në mënyrë që mundi dhe djerësa e fermerëve tan mos të hudhet pa ndonjë kompenzim.

Në Komunën e Rahovecit çdo vitë me rradhë, mbillen rreth 130 ha me lakra, ku sipërfaqen më të madhe kultivohen në ambient të hapur.

Krushë e Madhe
17/06/2020