Mjeshtëria e shitjes: Kontakti me sy

mjeshteria-e-shitjes:-kontakti-me-sy

Njohja e lëvizjes se trupit do të ju ndihmoj të realizoni shitje, të jeni më të suksesshëm në karrierë dhe në fund të ditës të fitoni më shumë para. Si t’i interpretojmë lëvizjet e trupit dhe si t’i japim kontaktin me sy në mënyrën e duhur personit me të cilin komunikojmë? Kontakti me sy është jashtëzakonisht i rëndësishëm se si ndikon në realizim të shitjes, po ashtu mosdhënia e duhur e kontaktit…

Source