Kur duhet t’i pushoni punonjësit tuaj nga puna?

kur-duhet-t’i-pushoni-punonjesit-tuaj-nga-puna?

Sjelljet e punonjësve kanë qenë gjithmonë burim i frustrimit për menaxherët, dhe ka dërguar në vepra të rëndësishme si ajo e Fredrick Winston Taylor, katër parimet e menaxhimit dhe ajo e Douglas McGregor, Teoria X dhe Teoria Y. Por sjelljet problematike në vendin e punës duken tani më të zakonshme se kurrë. Për shembull, Vonda White, 46 vjeçare, kujton se ka pasur një ndjenjë shqetësuese për një…

Source