Falimentim biznesesh e humbje të vendeve të punës si pasojë e Covid-19

falimentim-biznesesh-e-humbje-te-vendeve-te-punes-si-pasoje-e-covid-19

Pas pushimit të detyruar për afro 2 muaj shkaku i pandemisë, disa nga bizneset kanë filluar t’i hapin dyert për klientët e tyre. Por, entuziazmi për kthim në vendet e punës ka filluar të zbehet. Rreth 95 për qind e bizneseve kanë raportuar se kanë zvogëlim të shitjeve si rezultat i rënies së kërkesës. Kufizimi i lëvizjes së qytetarëve, përmendet si arsye e rënies së konsumit. Bizneseve u janë ulur…

Source