Rriten çmimet e inputeve bujqësore

rriten-cmimet-e-inputeve-bujqesore

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon “Indeksin e Çmimeve të Inputeve në Bujqësi“ për tremujorin e parë (TM1 2020) ( 2015 =100). ASK-ja ka bërë ndërrimin e vitit bazë të indeksit nga 2010=100 në 2015=100 sipas metodologjisë së Eurostatit. Ky publikim është i bazuar në çmimet e inputeve bujqësore të grumbulluara në Kosovë. Grumbullimi i çmimeve është kryer në barnatoret bujqësore…

Source