NË NAGAC TË RAHOVECIT MBJELLJA NË FUSHË TË HAPUR

Mbjellja e specëve në ambiente të mbrojtura-serra, ka përfunduar në fund të muajit prill.

Kushtet klimatike që po mbizotrojnë këto ditë tregojnë për kohë optimale të mbjelljes së specëve edhe në fushë të hapur.
Tani fermerët pasi kanë përgatitur arat e tyre me plehërim dhe imtësim të dheut janë duke kryer edhe procesin e mbjelljes së specëve.

Mesatarisht çdo vit në tokat e komunës sonë mbillen rreth 700 ha me spec të llojeve të ndryshëm.

Drejtoria e Bujqësisë, fermerëve iu uron punë të mbarë dhe verë të bereqtshme!

14 maj 2020
Nagac, Rahovec