Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë: Fermerëve, thirrje për respektim të orarit

Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë u bënë thirrje fermerëve që të respektojnë orarin për përdorimin e insekticideve të ndryshme dhe herbicideve me qëllim të ruajtjes së një kategorie të veçantë të fermerëve siç janë kultivuesit e bletëve. Nëse keto udhëzime nuk do të respektohen dhe nëse do të ketë dëme ne jemi të obliguar që përmes inspektoratit komunal të zbatojmë ndëshkimet në bazë të ligjeve…

Source