Tremujori i parë i vitit shënoi rritje të të hyrave, por u pasua me rënie

tremujori-i-pare-i-vitit-shenoi-rritje-te-te-hyrave,-por-u-pasua-me-renie

Shfaqja e pandemisë COVID-19 në Kosovë ka ndikuar negativisht në performancën e të hyrave buxhetore nga pjesa e dytë e muajit mars. Kjo pasqyrohet edhe në raportin tremujor të financave të buxhetit të shtetit për periudhën janar-mars 2020. Aty thuhet se fillimi i situatës së pandemisë, përkatësisht shpallja e situatës së emergjencës shëndetësore, nuk pati efekte të ndjeshme në tremujorin e parë të…

Source