Drejtori i ATK-së tregon pse disa punëtorë akoma nuk i kanë marrë rrogat nga Pakoja Emergjente

Qysh nga 11 prilli ka filluar aplikimi, me qëllim përfitimi nga pako emergjente. E është një numër i madh i kompanive private të cilët kanë aplikuar për të punësuarit e tyre. Ndonëse shumica e punëtorëve të kompanive private i kanë marrë të ardhurat që u takojnë, disa prej tyre janë ende në pritje. Drejtori i ATK-së, Ilir Murtezi tha se këto vonesa janë bërë për shkak se afati i aplikimit për…

Source