Rahoveci i Bukur

Qyteti i Rahoveci me një pamje mahnitse foto e mundësuar nga

Një qytetari i Rahovecit Samir Pista

derguar tek portali RahovecNews.