Tri pyetjet të cilave iu frikësohen punëkërkuesit

tri-pyetjet-te-cilave-iu-frikesohen-punekerkuesit

Intervistat janë të frikshme për të gjithë. Në fund të fundit, një gabim i vogël mund të pengojë mundësinë tuaj për ta fituar atë pozicion pune. Ne hyjmë me përgjigjet tona në kokë, të përsëritura disa herë, për çdo gjë që mendojmë se intervistuesi mund të kërkojë. Por sigurisht, nuk mund të jemi të përgatitur për gjithçka dhe ka disa pyetje që janë më të këqija se të tjerat. Një sondazh i kryer…

Source